Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Uppföljning MM« [MM] MV »

Borås Stads miljömål 2013-2016

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle

I det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är begränsade.

Borås Stads miljömål är uppdelade på fyra prioriterade områden till vilka totalt 39 etappmål är kopplade. Målen gäller från år 2013 till och med år 2016.

Under 2015 påbörjades arbetet med att revidera miljömålen som kommer att gälla fr.o.m. år 2017. Bedömningar avser om etappmålen uppnås till och med år 2016.

Illustrationer: Ida Brogren

Indikatorn utvecklas positivt 23 indikatorer utvecklas positivt
Ingen uppmätt förändring 4 indikatorer är oförändrade
Indikatorn utvecklas negativt 4 indikatorer utvecklas negativt
Trend saknas 3 övriga indikatorer

Alla indikatorer

Indikator MM.1.1a.1
Indikator MM.1.1b.1
Indikator MM.2.2b.1
Indikator MM.3.3b.1
Indikator MM.3.3c.1
Indikator MM.4.4c.1
Indikator MM.5.5b.1
Indikator MM.5.5c.1
Indikator MM.5.5d.1
Indikator MM.6.6a.1
Indikator MM.7.7a.1
Indikator MM.7.7a.2
Indikator MM.7.7b.1
Indikator MM.8.8a.1
Indikator MM.8.8b.1
Indikator MM.9.9c.1
Indikator MM.9.9d.1
Indikator MM.10.10a.2
Indikator MM.10.10c.1
Indikator MM.11.11c.1
Indikator MM.12.12c.1
Dela |
Uppdaterad: 2016-09-21

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>