Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Uppföljning MM« [MM] MV »

Borås Stads miljömål 2013-2016

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle

I det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är begränsade.

Borås Stads miljömål är uppdelade på fyra prioriterade områden till vilka totalt 39 etappmål är kopplade. Målen gäller från år 2013 till och med år 2016.

Under 2015 påbörjades arbetet med att revidera miljömålen som kommer att gälla fr.o.m. år 2017. Bedömningar avser om etappmålen uppnås till och med år 2016.

Illustrationer: Ida Brogren

Etappmålet bedöms kunna nås 19 etappmål bedöms kunna nås
Etappmålet är nära att nås 6 etappmål är nära att nås
Etappmålet är inte möjligt att nå 14 etappmål är inte möjliga att nå
Bedömning saknas 0 övriga etappmål

Alla etappmål

Etappmål MM.1.1a
Etappmål MM.5.5a
Etappmål MM.5.5d
Etappmål MM.5.5e
Etappmål MM.6.6c
Dela |
Uppdaterad: 2016-09-21

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>