Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Artikel MM.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Hållbar natur

Djur och människor i träd

Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten, ren luft, ren mark och rik biologisk mångfald.

Många av de nationella miljökvalitetsmålen omfattas av området Hållbar natur. Särskilt stor betydelse har arbetet med att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

I Borås Stad finns andra måldokument med koppling till Hållbar natur. Grönområdesplanen rör utveckling av parker och grönområden i Borås, vattenresursprogrammet har mål och åtgärder för en god vattenkvalitet.

 

Dela |
Uppdaterad: 2013-11-12

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>