Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Artikel MM.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Hållbar samhällsplanering

Människor och hus i träd

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval.

Hållbar samhällsplanering innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men även arbetet med att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan har stor betydelse.

I Borås Stad finns andra måldokument som har koppling till området Hållbar samhälls-planering. Översiktsplanen, Öp06, redovisar visioner, mål och spelregler för användningen av mark och vatten som kartskisser med möjliga förändringar. Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen aktualiseras vart fjärde år. Vi bör utveckla Översiktsplanen för att tydligare visa hur vi planerar för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.

Dela |
Uppdaterad: 2013-11-12

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>