Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Artikel MM.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Hållbara perspektiv

 Dekorativ bild människor i träd

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

Samtliga nationella miljökvalitetsmål omfattas av området Hållbara perspektiv, i olika grad beroende av utformning av miljöledningssystem och miljöutbildning. För etappmål som rör krav vid upphandling har arbetet för att nå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö särskilt stor betydelse.

I Borås Stad finns andra kommunala måldokument som har koppling till området Hållbara perspektiv. Ett exempel är avfallsplanen med mål för minskade avfallsmängder och hur vi kan använda olika sorters avfall som resurs.

Dela |
Uppdaterad: 2013-12-23

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>