Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.1« [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Mål 1. Borås har hög kompetens inom miljöområdet

Alla nämnder och bolag ska strukturera och organisera sitt miljöarbete i ett ledningssystem och se till att samtliga anställda har deltagit i en miljöutbildning.

Etappmål

1a Miljöledningssystem

Etappmål MM.1.1a Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
Bedömning: Etappmålet är nära att nåsEtappmålet är nära att nås

1b Miljöutbildning för alla anställda

Etappmål MM.1.1b Kunskap ger grund för ett hållbart agerande i vardagen.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-07

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>