Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.10« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 »

Mål 10. Ökad andel förnybara energikällor

Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen sol- och vindenergi ska öka, och fjärrvärmen ska komma från förnybara källor

Etappmål

10a Borås Stad verkar för ökad användning av solenergi

Etappmål MM.10.10a För att möta energipolitikens mål behövs fler förnybara energikällor.
Bedömning: Etappmålet är nära att nåsEtappmålet är nära att nås

10b Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år

Etappmål MM.10.10b Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år inom det geografiska området Borås Stad
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

10c Fjärrvärmeproduktion - minst 95% biobränsle och avfall

Etappmål MM.10.10c Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent baserad på biobränsle och avfall
Bedömning: Etappmålet är uppnåttEtappmålet är uppnått
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-07

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>