Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.11« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 »

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar

Spridning av föroreningar och näringsämnen ska minska. Borås Stads livsådra Viskan ska bli renare från historiska föroreningar, vattentäkter ska få uppdaterade föreskrifter, dagvattenhanteringen ska bli bättre och näringsläckage från avlopp ska minska

Etappmål

11a Kunskap om och en strategi om Viskans föroreningar

Etappmål MM.11.11a Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur Viskans föroreningar ska hanteras
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

11b Bättre rutiner för naturnära dagvattenssystem

Etappmål MM.11.11b Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattenssystem vid detaljplanearbete
Bedömning: Etappmålet är uppnåttEtappmålet är uppnått

11c Inventera och förbättra enskilda avlopp

Etappmål MM.11.11c Att höja kvaliteten på enskilda avlopp minskar risken för smittspridning, övergödning och syrebrist i sjöar och vattendrag.
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås
Dela |
Uppdaterad: 2016-09-21

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>