Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.12« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] »

Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden

Borås Stad ska värna värdefulla naturområden och den biologiska mångfalden genom ökad kunskap och skydd

Etappmål

12a Bättre kunskap om levnadsvillkor för arter

Etappmål MM.12.12a Vi behöver bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter
Bedömning: Etappmålet är nära att nåsEtappmålet är nära att nås

12b Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald

Etappmål MM.12.12b Det är viktigt att ha kunskap om förutsättningarna för biologisk mångfald och möjligheter att agera för att skydda mångfalden.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

12c Biotopskyddade områden eller kommunala naturreservat

Etappmål MM.12.12c Fler kommunalt biotopskyddade områden eller kommunala naturreservat
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås

12d Åtgärder för att ädellövskogen ska öka

Etappmål MM.12.12d Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås Stads skogar ska ha ökat med 10 hektar till 2021
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-03

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>