Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.2« 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang

Hållbar utveckling ska integreras i undervisningen så att elevernas förståelse för den egna påverkan på miljön ökar. Skolorna ska på ett strukturerat sätt arbeta för en minskad negativ miljöpåverkan och verka för en delaktighet i miljöarbetet genom att införa ett ledningssystem

Etappmål

2a Skolor och förskolor arbetar med hållbarhetsundervisning

Etappmål MM.2.2a Alla elever ska erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna val för en hållbar livsstil.
Bedömning: Etappmålet är uppnåttEtappmålet är uppnått

2b Alla skolor har ett miljöledningssystem

Etappmål MM.2.2b Miljöledningssystem som Grön Flagg syftar till att skapa struktur, delaktighet och konkreta handlingar i arbetet med att nå en hållbar utveckling för förskola, grundskola och gymnasium.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-07

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>