Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.3« 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Mål 3. Borås är en matsmart kommun

Borås Stad ska minska miljöpåverkan genom att vara en miljösmart matkommun. Det innebär en hög andel ekologiska livsmedel i de offentliga köken, samt att måltiderna ska klimatanpassas och matsvinnet minska.

Etappmål

3a Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska

Etappmål MM.3.3a Att verka för fler ekologiska livsmedel bidrar till ett samhälle med mindre kemikaliepåverkan och bättre förutsättningar för biologisk mångfald.
Bedömning: Etappmålet är nära att nåsEtappmålet är nära att nås

3b Borås Stads skolrestauranger - klimatanpassade menyer

Etappmål MM.3.3b Matens miljöpåverkan är stor, och vilken mat vi äter har stor betydelse för utsläpp av växthusgaser.
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås

3c Matsvinnet minskar i de offentliga köken

Etappmål MM.3.3c För att producera livsmedel krävs åkermark, energi, vatten och ofta kemikalier.
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-09

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>