Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.4« 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Mål 4. Miljökrav och etiska krav vid upphandling

Borås Stads upphandling ska bli mer miljöanpassad och etisk. Att ställa miljökrav och etiska krav bidrar till att kemikalieanvändningen minskar och att resursanvändningen sker mer effektivt lokalt, nationellt och internationellt

Etappmål

4a Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling

Etappmål MM.4.4a Borås Stad behöver övergripande styrning för miljökrav och etiska krav vid upphandling och inköp av varor och tjänster.
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås

4b Beakta livscykelkostnad vid inköp

Etappmål MM.4.4b Att beakta aspekter som energieffektivitet och livslängd är hållbart ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

4c De hälso- och miljöfarliga ämnena i varor minskar

Etappmål MM.4.4c Borås Stad ska köpa in varor som är miljömässigt hållbara och därmed verka för minskad spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen.
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås
Dela |
Uppdaterad: 2016-09-21

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>