Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.5« 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 »

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle

Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras och energi- och andra miljökrav ska ställas vid nybyggnader. Borås Stad ska vara en samverkansaktör för att värna det värdefulla natur- och odlingslandskapet

Etappmål

5a Krav på hållbart byggande

Etappmål MM.5.5a Genom att vid nybyggnad ställa krav på energianvändning, energiförsörjning, byggmetod, materialval och avfallshantering bidrar vi till att nå flera av de nationella miljömålen och till den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

5b Kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas

Etappmål MM.5.5b Minst 20 procent av kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas.

Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

5c Stärk identitet genom kunskap om äldre bebyggelse

Etappmål MM.5.5c Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer i form av äldre bebyggelse kan stärka Borås Stads identitet
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås

5d Bättre mötesplatser

Etappmål MM.5.5d Mötesplatser är de offentliga utrymmen som Borås Stad ansvarar för där människor möts.
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås

5e En levande landsbygd

Etappmål MM.5.5e Ett samarbetsprojekt för bruk och skötsel av odlingslandskapet.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-07

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>