Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.6« 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 »

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö

Barn och ungdomar ska vistas i inomhusmiljöer där bullernivåer och annan komfort är god för hälsan. Boråsaren ska ha möjligheter att vistas i tysta utomhusmiljöer utan bullerföroreningar

Etappmål

6a Skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö

Etappmål MM.6.6a Minst 20 procent ska ha en kvaltietssäkrad innemiljö.
Bedömning: Etappmålet är uppnåttEtappmålet är uppnått

6b Minskat buller på förskolor

Etappmål MM.6.6b Barnens och personalens inomhusmiljö kan bli bättre genom systematiskt arbete för lägre bullernivåer med tekniska och pedagogiska åtgärder.
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås

6c Tysta områden inventeras

Etappmål MM.6.6c Buller är ett samhällsproblem och bullerfria områden en bristvara. Störande buller kan orsaka sömnsvårigheter, stress, problem med att kommunicera och minskad koncentrationsförmåga.
Bedömning: Etappmålet bedöms kunna nåsEtappmålet bedöms kunna nås
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-07

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>