Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.7« 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 »

Mål 7. Borås Stad - en fossilbränslefri organisation

För att möta energipolitikens mål agerar Borås Stad för ett minskat beroende av fossila bränslen i de egna verksamheterna.

Borås Stad ska ha en miljöanpassad fordonsflotta. Fordonen ska köras med hållbara drivmedel och nya fordon ska vara upphandlade med högt ställda miljökrav. Den el som förbrukas i Borås Stads verksamheter ska till minst hälften vara baserad på förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen eller solkraft.

Etappmål

7a Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria

Etappmål MM.7.7a Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

7b Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster

Etappmål MM.7.7b Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon
Bedömning: Etappmålet är uppnåttEtappmålet är uppnått

7c Elförbrukning - Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier

Etappmål MM.7.7c Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
Bedömning: Etappmålet är uppnåttEtappmålet är uppnått
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-07

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>