Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.8« 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 »

Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv

Energianvändningen bland företag, organisationer och invånare ska minska. Borås Stad ska gå längre än Boverkets rekommendationer och ställa högre krav på minskad energiförbrukning i egna fastigheter. Vid all renovering och nybyggnad ska bästa möjliga energiteknik användas

Etappmål

8a Energianvändningen har minskat 15 % jämfört med 2009

Etappmål MM.8.8a Energianvändningen har minskat med 15 procent jämfört med 2009
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

8b Energianvändningen för uppvärmning är högst 130 kWh/m2

Etappmål MM.8.8b Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens fastigheter är högst 130 kWh/m2
Bedömning: Etappmålet är uppnåttEtappmålet är uppnått

8c All renovering sker med bästa möjliga energiteknik

Etappmål MM.8.8c Borås Stad renoverar två till tre fastigheter om året.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-07

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>