Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Mål MM.9« 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 »

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken

Borås Stad ska vara en stad där möjligheterna att välja hållbara färdsätt är god. Det handlar om att bryta bilens dominans men även att skapa förutsättningar att tanka fossilfritt. Transporterna inom Borås Stad ska effektiviseras så att körsträckorna minskar

Etappmål

9a Bättre förutsättningar att välja hållbara färdsätt

Etappmål MM.9.9a Borås Stad ska verka för hållbara transporter och hållbara resvanor.
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

9b Bättre infrastruktur för cykling

Etappmål MM.9.9b Borås arbetar för att skapa bättre förutsättningar för cyklister.
Bedömning: Etappmålet är nära att nåsEtappmålet är nära att nås

9c Det finns laddstationer för elbilar

Etappmål MM.9.9c I ett hållbart samhälle ingår minskat beroende av fossila bränslen.
Bedömning: Etappmålet är uppnåttEtappmålet är uppnått

9d Ökad användning av biogas som fordonsbränsle

Etappmål MM.9.9d
Bedömning: Etappmålet är inte möjligt att nåEtappmålet är inte möjligt att nå

9e Borås Stad optimerar transporter och leveranser

Etappmål MM.9.9e Borås Stad behöver central kompetens som samordnar persontransporter och godsleveranser.
Bedömning: Etappmålet är nära att nåsEtappmålet är nära att nås
Dela |
Uppdaterad: 2016-03-09

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>